Efekt zimy bez śniegu i zapalania lampy zaraz po przebudzeniu w pustym mieszkaniu.
/////
Winter with no snow, lamplight in empty flat.
.............................................
- czego chcesz ode mnie?
- patrz, widzisz jak zgrzytają?
- zostaw mnie, wiem co robię.
- wiem, że nie wiesz, jestem tą niewiedzą.
/////
- what do you want?
- look, do you see them grinding?
- leave me alone, I know what I'm doing.
- I know you do not, I am your ignorance.