TOTEM

70 x 100 cm

Niewiarygodnie silny, niedźwiedź obcuje ze śmiercią, zadając ją, jak i jej unikając. Połączony z potężnymi, więc także niebezpiecznymi duchowymi domenami, niedźwiedź jest symbolem przykrych konsekwencji, jakie czekają tych, którzy nieumiejętnie w nie wejdą, zbrukają je. W alchemii niedźwiedź odpowiada pochłaniającym, konsumującym energiom naszej podświadomości, które mogą nas osaczyć i zniszczyć, zwłaszcza jeśli okażemy się naiwni lub zlekceważymy jej wartość.
Siła. Męstwo. Wolność. Pustka. Złoto. Mój przewodnik i przyjaciel.
/////
Immensely powerful, the bear knows about death through its ability to deal it as well as survive it. Associated with highly potent and thus dangerous spiritual domains, the bear is also emblematic of the drastic repercussions for uninitiated who violate them. In alchemy the bear corresponds to the potentially devouring affective energies of psyche's unconscious realm that can size us destructively, especially if we are naive or disrespectful enough to underestimate their significance.
Might. Fortitude. Liberty. Emptiness. Gold. My personal guide and a friend from the realm.