PODRÓŻ journey

70 x 100 cm

Wilki jako umiejętni drapieżcy, na szczycie łańcucha pokarmowego, wywołują życiową i totalnie beznamiętną, instynktowną energię zwierzęcego psyche. Ich przedstawienia ukazują naszą tęsknotę za połączeniem (odzyskaniem) naszej zwierzęcej duszy, a także przerażenie, że zjawisko to zaowocuje rozczłonkowaniem naszego ego. I tu zaczyna się podróż.
/////
Wolves: "Skilled predators, at the top of the food chain, they evoke the vital and entirely unsentimental instinctual energies of the animal psyche. Our projections on them reveal our longing for a (re)connection with our own animal soul, and our terror that the encounter will result in the dismemberment of the ego."
And this is where the journey begins.