FAUN

100 x 50 cm

Faun z warszawskich Łazienek. Wymieszanie sacrum z profanum, święty mit, rubaszny uzdrowiciel.
/////
Faun from the Łazienkowski Park, Warsaw. Sacrum and profanum mixed up, holy myth, ribald healer.