POCAŁUNEK kiss

100 x 50 cm

Pierwszy obraz zaczerpnięty ze snu. Zajęło mi chwilę, zanim ułożyłem system przetwarzania tego co mnie gnębi w nocy na płótno. W tym obrazie po raz pierwszy ktoś zobaczył coś co pierwotnie nie było moją intencją, a stało się jednym z rozwiązań.
///// Idea from my dream, two people are consuming themselves while kissing.