Mózg kostnieje konsumowany przez ściany, otoczenie wsysa do wnętrza, a kości wyłażą na wierzch. Każdy znika bez ruchu.
Ostrzeżenie, samemu sobie wymierzone, kolorystyczna wizualizacja pożeranego ducha, pożeranej chęci.
/////
Do nothing and be consumed by surroundings.